Polityka prywatności

 

I. Postanowienia ogólne


Polityka prywatności określa jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe
Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
internetowego pazuremspisane.pl (dalej: Serwis).
Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim
oferowanych.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


II. Administrator danych


Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Michał Maciąg, adres poczty
elektronicznej: pazuremspisane@maciag.eu (dalej: Administrator).


III. Cel zbierania danych osobowych


Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),


IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych


Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail.


V. Okres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.


VI. Udostępnianie danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

 

VII. Prawa Użytkowników


Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw
należy przesłać na adres pazuremspisane@maciag.eu.
Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu
miesiąca od jego otrzymania.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna,
że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).


VIII. Pliki cookies


Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
zewnętrznych.
Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom
statystycznym.
Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach
przeglądarki.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie


Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek
tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

 

X. Postanowienia końcowe
Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa
Użytkowników nie zostaną ograniczone.


Aktualna polityka prywatności, wraz ze wszystkimi zmianami dostępna jest pod adresem
pazuremspisane.pl/polityka_pryw.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i
przepisy prawa polskiego.
Informacje na temat polityki prywatności i plików cookies znajdziesz na

c

Lorem ipsum dolor sit amet, unum adhuc graece mea ad. Pri odio quas insolens ne, et mea quem deserunt. Vix ex deserunt torqu atos sea vide quo te summo nusqu.